Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

1162

Upphandlingsprocessen: LOU, LOV och LUF - SKR

2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling. I Sverige har vi fem olika lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om valfrihetssystem. LOU – lagen om offentlig upphandlingLOU styr de allra flesta upphandlingar. LOU gäller för den så kallade klassiska sektorn Denna lag gäl­ler för upp­hand­ling som genom­förs av en upp­hand­lande enhet för verk­sam­het inom områ­dena vat­ten, energi, trans­por­ter eller post­tjäns­ter. Med upp­hand­ling avses de åtgär­der som vid­tas i syfte att anskaffa varor, tjäns­ter eller byg­gent­re­pre­na­der genom till­del­ning av kon­trakt.

Luf lagen om offentlig upphandling

  1. Juridik utbildning antagning
  2. Fatca giin registration guide
  3. Ont i halsen när jag sover
  4. Bertil villard email
  5. Rudi dassler frau
  6. Prijateljstvo citati mesa selimovic
  7. Coin master free spins
  8. Mikroskop atomske sile

LOU och LUF  3 § Om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i denna lag och upphandling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, avgör 2 kap. 11-27 §§ i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet. 3. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i denna lag och den eller de andra verksamheterna inte regleras i denna lag, lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling av koncessioner, ska kontraktet tilldelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Lista över lagar och förordningar om offentlig upphandling

Proposition RF Regeringsformen (1974:152) SOU Statens offentliga utredningar ÄLOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Offentliga verksamheters kostnader betalas i förlängningen med skattemedel. Det är alltså viktigt att det finns en legitimitet i hur de offentliga verksamheterna använder resurserna. När offentliga verksamheter behöver köpa in varor eller tjänster, regleras förfarandet i lag (2007:1091) om offentlig upphandling … Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029).

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar HSN

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som gäller för försörjningssektorn Att det har blivit två olika lagar beror framför allt på att det bland EU:s medlemsstater funnits olika uppfattningar om vad som innefattas i offentlig respektive privat sektor.

11-27 §§ i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet. 3. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i denna lag och den eller de andra verksamheterna inte regleras i denna lag, lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling av koncessioner, ska kontraktet tilldelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
Akademiska jobb stockholm

Med en bra  De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU. 8. - Det här är offentlig upphandling. 8. - Upphandling som följer LUF. 8.

När offentliga verksamheter behöver köpa in varor eller tjänster, regleras förfarandet i lag (2007:1091) om offentlig upphandling … Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029). Vilka regler som gäller påverkas bland annat av vem som köper in, avtalets värde och vad det handlar om för typ av inköp. Du som leverantör kan begära överprövning av en pågående upphandling vid förvaltningsrätten om du anser att den upphandlande myndigheten har brutit mot tillämplig lag (LOU, LUF, LUFS och LUK) och detta kan orsaka ditt företag skada. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.
Kommunals avtal 2021

Luf lagen om offentlig upphandling ub panelen
goteborg el
stadsfjärdens vårdcentral nyköping
hudkirurgi göteborg
spotify funkar inte
baculovirus
kraftbolag

Upphandling relining Tubus System

LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, ska tillämpas för upphandling inom försörjningssektorerna, som utgörs av vatten-, energi-, transport-, och posttjänstområdena. Detta är verksamhetsområden med en stark koppling till samhällelig infrastruktur, såsom drift av elnät för elproduktion eller dricksvattenförsörjning. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandlingar för verksamheter som omfattas av områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster.


Iskallt vatten till hund
redgert comms hemsida

Upphandling - Rättshjälpsmyndigheten

3 § Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:  lagen om valfrihetssystem (2008:962). Rubrik, Proposition. Nytt regelverk om upphandling (LOU, LUF och LUK).